Lautruphøj 1-3, Blok C og Lautruphøj 5-7, Blok 3, 2750 Ballerup
Ring til os: 71967460

Om os

Generel information:

ABC Klinik vil fra tirsdag d. 4.7.2023 kun have en klinik besøgsadresse i Ballerup, beliggende på Lautruphøj 1, Blok C 1. sal, 2750 Ballerup. Tider til konsultation er kun efter forudgående aftale, og ved ankomst bedes du vente i venteområdet indenfor døren indtil din psykolog, læge eller behandler henter dig til jeres aftale.

/ From Tuesday 4 July 2023, ABC Clinic will have only one visiting Clinic address in Ballerup, located at Lautruphøj 1, Blok C 1st floor, 2750 Ballerup. Appointments only by prior arrangement, and upon arrival please wait in the waiting area inside the door until your psychologist, doctor or therapist picks you up for your appointment.

ABC Klinik er en privat psykologisk og psykiatrisk klinik, hvor vi er en tværfaglig personalegruppe og vi tilbyder kun samtaler og konsultationer efter forudgående aftale med ABC Klinik. I ABC Klinik er vi er specialister i bl.a. udredning, behandling og forebyggelse af psykiske lidelser, herunder bl.a. stress, depression, angst og opmærksomhedsforstyrrelser etc.. Vi tilbyder konsultation efter forudgående aftale. 
ABC Klinik får aktuelt ekstra mange forespørgsler om udredning og behandling, så vi har desværre set os nødsaget til aktuelt at have lukket for yderligere tilgang af selvbetalende klienter og patienter.
ABC Klinik leverer psykologiske og psykiatriske ydelser indenfor udredning og psykologisk-psykiatrisk behandling til bl.a. pensions- og forsikrings-kunder i pensionskasser og forsikringsselskaber. Psykologisk-psykiatrisk behandling kan bl.a. indeholde psykoterapi og/eller medicinsk behandling.
Desuden ivaretager vi opgaver for virksomheder, både ved rekruttering, forebyggelsesopgaver og sygemeldte medarbejdere, sidstnævnte ved f.eks. udarbejdelse af planer for tilbagevenden til arbejde (”TTA-planer”).
Vi tilbyder også psykoedukation – altså undervisning i håndtering af en psykisk lidelse – både på tomandshånd med en klient/patient og i forbindelse med undervisning eller foredrag for grupper eller firmaer etc.
Endeligt har vi også privatklienter og privatpatienter der ønsker at være selvbetalere, der som privatpersoner selv vælger at betale for et behandlingsforløb hos os, enten hos en speciallæge i psykiatri/psykiater eller en psykolog, eller i en kombineret behandling.

Bliver du forhindret i at møde op til aftalt fremmødetid, eller bliver du forhindret i at overholde aftalt video/telefon konsultation, må du melde afbud til klinikken senest 24 timer før aftalen starter. 
Afbud til tider i ABC Klinik må meddeles enten telefonisk i åbningstiden til ABC Klinik på hovednummeret 71967460, eller med online afbud via www.lægevejen.dk/Login senest 24 timer inden aftalen.
Online afbud via www.lægevejen.dk/Login kan sendes sikkert til ABC Klinik udenfor åbningstiden, og kan dermed også benyttes når afbud evt. ønskes meddelt i løbet af weekender eller på helligdage. Hvis der udeblives eller meldes afbud senere end 24 timer inden vores aftale om fremmødetid eller aftale om video eller telefon konsultation, er der et udeblivelses/afbudsgebyr på 1000 kr. 
Afbud til tider hos psykolog og læge (eller evt. anden behandler) i behandlingsnetværket sker til den enkelte psykolog og læge, jævnfør aftale med den enkelte psykolog eller læge og/eller jævnfør oplysninger fra den enkelte psykolog eller læge fra f.eks. vedkommendes hjemmeside.

Venlig hilsen,

ABC Kliniks ledelse

Åbningstider og kontakt:

Du er velkommen til at kontakte os i vores åbningstid på telefon 71967460, hvis du ønsker at bestille tid til en samtale eller konsultation.
I øjeblikket får vi usædvanligt mange henvendelser, og derfor kan du opleve nogen ventetid på udredning og behandling i klinikken, derfor har vi desværre også set os nødsaget til aktuelt at have lukket for tilgang af yderligere selvbetalende klienter og patienter.

 

 

Telefontider

Mandag
Kl. 8-16.30
Tirsdag
Kl. 8-16.30
Onsdag
Kl. 8-16.30
Torsdag
Kl. 8-16.30
Fredag
Kl. 8-16.00

Åbningstider efter forudgående aftale er

Mandag
Kl. 8-16.30
Tirsdag
Kl. 8-16.30
Onsdag
Kl. 8-16.30
Torsdag
Kl. 8-16.30
Fredag
Kl. 8-16.00

Hvem er vi

Birgit Birgit

Birgit

Autoriseret psykolog, cand.psych.aut.

Birgit er uddannet psykolog fra Københavns universitet, og er certificeret i kognitiv adfærdsterapi og har i tillæg en 3 årig psykoterapeutisk videreuddannelse (PUIN 2010-2013).
Birgit har mange års erfaring fra tidligere egen psykologpraksis med ydernummer og fra offentlige ansættelser indenfor bl.a. beskæftigelsesområdet og psykiatrien. Hun har en bred erfaring med udredning og psykolog behandling og lang erfaring med behandling af stress, belastnings- og tilpasningsreaktioner, angstlidelser og depression.
Birgit er optaget af trivsel på arbejdspladsen og i privatlivet. Hun er medlem af dansk psykolog forening og har mange års praktisk erfaring med det terapeutiske samarbejde og den kognitive adfærdsterapeutiske terapi og tilgang (KAT). 
Arbejdsområde: Individuel psykoterapi, telefonisk rådgivning.

Læs mere →
Karin Karin

Karin

Autoriseret psykolog, cand.psych.aut.

Karin er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2004 og har en 2-årig kognitiv efteruddannelse fra SAKT (2009-11).
Karin har som psykolog været tilknyttet både private og offentlige virksomheder, bl.a. Novo Nordisk´s Bedrift Sundheds Tjeneste (BST), Kræftens Bekæmpelse og Psykiatrifonden.
Karin har fra tidligere en bred samt mange års erfaring fra det klinisk psykologiske arbejde i egen psykologpraksis med behandling af bl.a.  stress, tilpasningsreaktioner, belastningsreaktioner, depressioner og angst-lidelser etc.., og hun har desuden en stor erfaring inden for det erhvervspsykologiske område. 
Faglige interesseområder:
Karin er kognitivt efteruddannet og arbejder med kognitive metoder i behandling af stress, depression og angst. Hun er fagligt optaget af, at understøtte trivsel både i arbejdslivet og privatlivet.
Arbejds- og ansvarsområder:
Individuel psykoterapeutisk behandling, hotline, visitation og supervision.

Læs mere →
Liza Liza

Liza

Autoriseret Psykolog, cand.psych.aut.

Liza er uddannet psykolog fra Københavns universitet i 2014. Liza har stor erfaring og kan tilbyde samtaler, terapi og behandling for bl.a. stress, belastning/tilpasningsreaktion, angst, depression, sorgreaktion, sygdom hos pårørende, eksistentielle kriser, kriser og dilemmaer i parforhold,  behandling/efterbehandling af spiseforstyrrelser, problemer med regulering af følelser, afhængighed og herunder afhængighed af digitale/sociale medier samt for ADHD og autismespektrum lidelser.
Yderligere tilbyder Liza samtaler og terapi for problemstillinger omhandlende f.eks. lavt selvværd og selvtillid, individuelt præstationspres, tilknytningsvanskeligheder og traumer, samtaler til familier med psykisk sygdom hos børn eller voksne samt psykoterapi til voksne der i barndommen har oplevet omsorgssvigt.  Liza arbejder primært med kognitiv terapi men kan evt. arbejde indenfor anden terapeutisk ramme eller eklektisk/med flere metoder, og valg af terapeutisk metode afhænger af både problemstilling, psykiske lidelse og klientens ønsker.
Liza har arbejdet i psykologisk psykiatrisk privat klinik og har haft egen psykologpraksis, og har  både under og efter sin uddannelse ligeledes fordybet sig i arbejdet med vanskelige familie-dynamikker på selvejende døgn- og dagbehandlingsinstitutioner samt i PPR-regi. Liza er endvidere certificeret i kognitiv adfærdsterapi vedr. angstbehandlingsprogrammet ”Cool Kids/Chilled for børn, unge og familier samt har første modul af specialistuddannelsen i pædagogisk psykologi.  

Læs mere →
Ida Ida

Ida

Psykolog, cand.psych.

Ida er uddannet psykolog fra henholdsvis England og Syddansk Universitet i 2020. Ida har under sine studier fordybet sig i bl.a. afhængighedsproblematikker og tidligere arbejdet hos Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, med behandling af flygtninge med PTSD.
Faglige interesseområder: Rygestopbehandling, stress, traumer, angst og depression, psykiatri, og afhængighed. Medlem af Dansk Psykologforening.
Arbejds- og ansvarsområder: Visitations- og hotline- samtaler, rygestopbehandling, individuelle forløb, arbejdsrelaterede problemstillinger.

Læs mere →
Diana Diana

Diana

Overlæge, speciallæge i psykiatri

Diana er Overlæge, speciallæge i psykiatri, samt Specialist i kognitiv terapi samt HD(O).
Diana er uddannet læge fra Københavns Universitet i 1996. Speciallæge i psykiatri 2012. Diana har været ansat i Region Hovedstadens psykiatri og psykiatrien i Region Sjælland siden 2006. Diana er medlem af  Overlæge foreningen, læge foreningen samt Dansk Psykiatrisk Selskab.
Diana har særlig erfaring indenfor udredning, psykoterapi og psykofarmakologi og har deltaget i arbejdsgruppe vedrørende udarbejdelse af retningslinjer vedrørende medicinsk behandling af psykiske lidelser og risiko for hjertesygdomme. Diana har i flere år været medlem af det faglige udvalg vedrørende ECT behandling i Danmark og i Norden. Diana har siden 2015 været beskæftiget i det ambulante regi.
Faglige interesseområder: Udredning for psykisk lidelse, særligt herunder udredning af ADHD og autisme. Derudover specialist erfaring indenfor områderne depression og bipolar sygdom, angst og PTSD.  Diana har desuden gennemført MCT-1 specialistuddannelse indenfor metakognitiv terapi, og er MCT certificeret behandler indenfor metakognitiv terapi.
Arbejds- og ansvarsområder: Udredning og behandling. Individuel psykoterapeutisk behandling, medikamentel behandling og undervisning.

Læs mere →
Cathrine Cathrine

Cathrine

Psykolog, cand.psych.

Cathrine er uddannet psykolog fra Syddansk universitet i 2016. Cathrine har arbejdet som psykolog i Danmark og Norge og har bl.a. arbejdsmæssig erfaring inden for stressbehandling samt udredning og behandling af angst og depressions sygdom. Cathrine har erfaring med kognitiv adfærdsterapi, ACT og metakognitiv terapi særligt rettet imod angst, depression og stressproblematikker, og har arbejdet med klienter og patienter under deres tilbagevenden til arbejde efter stress eller psykisk sygdom.

Cathrine har yderligere fordybet sig i langvarige og/eller kroniske smerters indvirkning på psykologisk trivsel og er optaget af vigtigheden i at se på mennesket i et bio-psyko-socialt perspektiv.

Faglige interesseområder: Stress,  angst, depression og sammenhæng mellem krop og psyke og herunder bl.a. smerteproblematik. Medlem af Dansk Psykologforening.
Arbejds- og ansvarsområder: Visitations- og hotline- samtaler, individuelle forløb med udredning og behandling.

Læs mere →
Patricia Patricia

Patricia

Psykolog, cand.psych.

Patricia er uddannet psykolog fra Aalborg Universitet i 2018. Patricia har under sine studier fordybet sig i det erhvervspsykologiske, samt kliniske område. Her var der særligt fokus på stress, depression og angst. Patricia kørte herunder også samtaleforløb i samarbejde med BUPL, hvor sygemeldte blev tilbudt et forløb. Patricia har tidligere arbejdet indenfor socialpsykiatrien, med en bred vifte af psykisk sårbare. Ydermere har hun været frivillig ved Dansk Veteranhjem.

Faglige interesseområder: stress, angst, depression, traumer, sorg, eksistentielle kriser, og afhængighed. Medlem af Dansk Psykologforening.

Læs mere →
June June

June

Speciallæge i almen medicin, psykiatrisk læge og overlæge

June er uddannet læge fra Københavns Universitet i 2002, speciallæge i almen medicin i 2015.
June er deltidsansat som overlæge og har bred medicinsk erfaring fra egen lægeklinik, erfaring fra psykiatri, børne- og ungdomspsykiatri samt erfaring med forebyggelsesstrategier fra tidligere overlægeansættelse på privathospitalet Aleris Hamlet.
Faglige interesseområder:
Klinisk arbejde med psykiatri, børne- og ungdomspsykiatri, sygdomsforebyggelse (fysisk og mentalt), kost og motion, smertebehandling og misbrugsproblemer (alkohol og medicin). June har som praktiserende læge, og rygestoprådgiver, behandlet flere tusinde patienter til et varigt og sundhedsgivende rygestop. Medlem af Den danske Lægeforening.
Arbejds- og ansvarsområder:
Visitation og klinisk arbejde med individuel udredning og behandling af fysiske og psykiske sygdomme, samt misbrugs og rygestopbehandling etc..

Læs mere →
Nina Nina

Nina

Autoriseret psykolog, cand. psych. aut.

Nina er autoriseret psykolog, uddannet fra Københavns Universitet i 2014.
Hun arbejder primært med individuel kognitiv terapi men kan også inddrage andre terapeutiske tilgange efter behov. 
Nina har erfaring med behandling af bl.a. angst, depression, OCD, sorgtilstande, stress og belastningsreaktioner.
Nina har ligeledes kompetencer indenfor udredning af autisme, ADHD, personlighedsforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser og psykose.
Nina er i gang med en 2-årig specialistuddannelse i kognitiv terapi og har en efteruddannelse mhp. forældre til børn med angst (Få Styr På angsten). Hun har desuden erfaring med familie terapi og blandingstilstande. 

 

Læs mere →
Katharina Katharina

Katharina

Psykolog, cand. psych.

Katharina er uddannet psykolog fra Aalborg universitet i 2020. Katharina har bl.a. arbejdet som psykolog indenfor misbrugsområdet og med klienter og patienter med autisme spektrum forstyrrelse. Katharina har desuden arbejdsmæssig erfaring med angst, sorg, stress og pårørende problematikker. Katharina har erfaring med kognitiv adfærdsterapi, ACT og Den Motiverende Samtale, og dertil rådgivende forløb for pårørende.
Faglige interesseområder: Angst, depression, sorg, stress, afhængighed og autisme spektrum forstyrrelse.  Medlem af Dansk Psykolog Forening.

Læs mere →
Torben Torben

Torben

Overlæge, speciallæge i psykiatri og almen medicin

Speciallæge i psykiatri og almen medicin, og specialist i kognitiv terapi (NFKT).
Uddannet læge fra Syddansk Universitet i 2001, speciallæge i almen medicin i 2011 og speciallæge i psykiatri i 2015.
Torben er deltidsansat som overlæge og arbejder som overlæge og som privat praktiserende speciallæge. Torben har tidligere arbejdet som overlæge ved bl.a. Slagelse og Akershus Universitet Sygehus.
Torben er medlem af Den Danske Lægeforening og overlægeforeningen.
Torben har 2 års specialist uddannelse i kognitiv terapi, samt specialist uddannelse i  psykiatri, afhængigheds- og misbrugs-psykiatri, almen medicin og rygestopbehandling.
Faglige interesseområder:
Klinik og udviklingsarbejde, psykiatri, afhængigheds- og misbrugs-psykiatri, almen medicin og smertebehandling. Psykoterapi (kognitiv terapi) og behandling med medicin. Medlem af Den norske forening for kognitiv terapi (NFKT).
Arbejds- og ansvarsområder:
Visitation, ledelse, administration og udvikling. Individuel psykoterapeutisk behandling, medikamentel behandling og supervision. Rygestopbehandling

Læs mere →
Lorena Lorena

Lorena

Sekretær
Læs mere →
Bettina Bettina

Bettina

Læs mere →

Information

Samtale ved psykolog                               fremmøde, video eller telefon 1.800 kr.
Konsultation ved speciallæge i almen medicin  fremmøde, video eller telefon 2.100 kr.
Konsultation ved speciallæge i psykiatri  fremmøde, video eller telefon 2.500 kr.
1. Konsultation ved speciallæge i psykiatri  fremmøde, video eller telefon 4.800 kr.

Konsultationer og samtaler sker kun efter forudgående aftale, og husk at melde afbud, hvis du bliver forhindret. Der afsættes 1 time til en samtale/konsultation, heraf bruges 45 min. på selve samtalen og de sidste 15 min. på journaloptagelse og administration. Den første konsultation i et forløb hos psykiater/speciallæge i psykiatri, er som udgangspunkt altid en dobbeltkonsultation. Således sikrer vi, at speciallægen har tid til at sætte sig grundigt ind i din situation og hidtidig psykisk og fysisk udredning, og kan anbefale det mest relevante forløb.
Bemærk venligst, at nogle forsikrings- og pensionsselskaber ikke tillader dobbeltkonsultationer; i disse tilfælde strækker udredningen og vurderingen sig i stedet over de første to konsultationer.
Under f.eks. nedlukning eller karantæne ifm. corona-virus kan samtalen konverteres til en online-samtale med sikret video konsultation, hvis du ikke kan, eller ikke har lyst til at møde op. Det er således muligt at tage samtaler online over en sikker krypteret videokonsultation, som er godkendt ift GDPR og som er nem at benytte via smartphone (android eller iphone), PC, tablet eller bærbar, frem for at møde op fysisk. Der er også mulighed for samtale over telefon (uden video). Såfremt du har børn, der er hjemme fra skole eller børnehave, eller du af andre årsager ikke kan møde til din aftale, kan vi ligeledes tilbyde dig en konsultation over video eller telefon.  Hvis der udeblives eller meldes afbud senere end 24 timer inden vores aftale om fremmødetid eller aftale om video eller telefon konsultation, er der et udeblivelses/afbudsgebyr på 1000 kr.. Se gerne vores afbudspolitik med rammer for udeblivelse eller afbud.
SMS-Service:
For at minde dig om din indgåede aftale i ABC Klinik sender vi en "bekræftelses SMS" om din aftale. Såfremt du ikke har modtaget SMS, beder vi dig kontakte klinikken på 71967460, således din aftale verificeres og der kan gensendes SMS.
Information om forsikringsdækning (refusion og tilskud):
Der er flere forskellige muligheder for at få tilskud til eller refunderet udgifterne til et behandlingsforløb i ABC Klinik.
Forsikrings- og pensionsselskaber:
ABC Klinik samarbejder med forsikrings- og pensionsselskaber om udredning og behandling. Hvis du har en sundhedsforsikring via din ansættelse, kan du kontakte dit forsikringsselskab og få oplyst, om forsikringen dækker eller yder refusion til et behandlingsforløb i ABC Klinik.
Har du en forsikring mod tab af erhvervsevne, og har du gennem længere tid været uarbejdsdygtig grundet psykiske helbredsproblemer, kan du ligeledes kontakte dit forsikrings- eller pensionsselskab og høre om mulighederne for at få dækket psykologisk eller psykiatrisk udredning og/eller behandling.
Arbejdsgiver:
Private- og offentlige arbejdsgivere har mulighed for skattefrit at dække udgiften til behandling for ansatte. Du kan rådføre dig med din arbejdsgiver i forhold til, om vedkommende kan give tilskud til eller dække din(e) konsultation(er) eller samtale(r) i ABC Klinik.
Sygeforsikringen ”Danmark”:
Sygeforsikringen ”Danmark” yder tilskud til behandling til medlemmer i gruppe 2. Er du medlem af gruppe 2, kan du kontakte Sygeforsikringen ”Danmark” og få oplyst om og i hvilket omfang, der gives refusion for udgifter til psykologisk og/eller psykiatrisk udredning eller behandling.
Den Offentlige Sygesikring:
ABC Klinik har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring. Du behøver derfor ikke en henvisning fra din egen læge for at bestille en tid på klinikken. Alle samtaler og konsultationer sker i så fald efter egenbetaling, med mindre du er dækket af en eller flere af ovenstående muligheder for tilskud eller refusion – eller hvis du har valgt at skifte til sygesikringsgruppe 2. Bemærk at der ved skift til sygesikringsgruppe 2 kun er mulighed for tilskud til konsultation hos psykiater hos ABC Klinik. I udgangspunktet er der gratis behandling hos speciallæge og tilskud til psykologbehandling gennem den offentlige sygesikring.
Selvbetalere:
ABC Klinik får flere og flere henvendelser fra privatpersoner der selv vælger at betale for et behandlingsforløb hos os når det passer for dem, enten hos en psykolog eller en psykiater, eller i en kombineret behandling. Overordnet er vores ydelser i høj grad skræddersyede efter, hvad der giver mening for vores klienter og patienter i forhold til den aktuelle problemstilling. 
Hvad er sygesikringsgruppe 2:
Hvis du har skiftet til sygesikringsgruppe 2, har du adgang til samme behandling og samme tilskud fra Danske Regioner som personer i sygesikringsgruppe 1. Du kan frit søge behandling hos læge, speciallæge, tandlæge, tandplejer og kiropraktor, men du skal afholde en mindre egenbetaling i forbindelse med behandlingen. Hos egen læge er denne egenbetaling typisk på omkring 300 kr. pr. konsultation. Hvis du ofte har brug for at gå til egen læge som følge af eksempelvis kronisk sygdom, kan det derfor være hensigtsmæssigt at forblive i sygesikringsgruppe 1. Bemærk i øvrigt, at sygehuse ikke er omfattet af frit valgs-ordningen, da de ikke er underlagt den offentlige sygesikring.
Hos nogle behandlere bliver det offentlige tilskud trukket fra regningen, og du skal selv betale den øvrige del af behandlerens honorar. Andre steder skal du først betale hele regningen, hvorefter du får tilskuddet refunderet hos din kommune. Læger, speciallæger, tandlæger og tandplejere fastsætter selv størrelsen af honoraret for behandling.
Hvis du skal til fysioterapeut, fodterapeut eller psykolog, skal du stadig have en lægehenvisning. Psykologen skal have overenskomst med Danske Regioner (i form af et såkaldt ydernummer), for at du kan få tilskud fra den offentlige sygesikring til samtalerne. Bemærk at psykologerne hos ABC Klinik ikke har overenskomst med Danske Regioner, hvormed konsultation hos psykolog ikke er dækket af vilkårene i sygesikringsgruppe 2.
Hvordan skifter du evt. sygesikringsgruppe?
Du kan skifte sygesikringsgruppe ved at henvende dig til Borgerservice i din bopælskommune. Ekspeditionstiden på skift af sygesikringsgruppe er ca. 14 dage, og det skal være trådt i kraft inden første konsultation hos behandleren. Det koster omkring 190 kroner i gebyr at skifte sygesikringsgruppe.

Overordnet behandlingsforløb i ABC Klinik:
Ved de indledende samtaler hos vores speciallæger eller psykologer, vil vi gennemføre en udredning. Her kortlægges og afklares symptomer og deres eventuelle samspil. Der laves således en grundig anamnese, og det vurderes, om der er behov for yderligere undersøgelser, tests eller interview.
Klienter, som måtte ønske det, kan efter udredning og iværksat behandling også tilbydes online opfølgning med videokonsultationer, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt.
Efter afsluttet udredning og behandling kan der sendes en sammenfatning – en såkaldt epikrise – til din praktiserende læge, hvis du giver samtykke til det.
Psykologerne hos ABC Klinik tilbyder samtaler, redskaber og øvelser med henblik på at øge din trivsel:
Mange mennesker vil i løbet af deres liv opleve psykiske udfordringer og helbredsproblemer som eksempelvis mistrivsel, stress, angst eller depression. Samtaler med en psykolog hos os kan hjælpe dig til at blive klogere på, hvad det er, der sker, og hvordan du kan arbejde med udfordringerne og komme videre i dit liv på en god måde. Et samtaleforløb med en psykolog består typisk af samtaler og redskaber/øvelser/hjemmeopgaver, som du arbejder med mellem samtalerne. I starten vil du ofte mødes med psykologen en gang om ugen, men efter 3-4 samtaler vil der typisk blive længere mellem samtalerne, samtidig med at dit hjemmearbejde foldes mere ud. Alle psykologer i ABC Klinik er uddannet cand.psych., og vores autoriserede psykologer er godkendt af Psykolognævnet, hvilket betyder, at han eller hun efter opnåelse af kandidatgraden i Psykologi har gennemgået en praktisk uddannelse af minimum 2 års varighed. Psykologerne samarbejder tværfagligt og kan efter aftale med dig visitere videre til speciallæge i almen medicin, psykiater, smertebehandling eller misbrugsbehandling, såfremt det vurderes relevant.
Speciallægerne hos ABC Klinik tilbyder udredning og behandling med såvel samtaler som medicin:
Vores speciallæger er universitetsuddannede læger med medicinsk kandidateksamen, cand.med., fra et af de danske universiteter.
En speciallæge har gennemgået flere års formaliseret uddannelse, herunder bl.a. 5 års speciallægeuddannelse.
En psykiater er speciallæge i psykiatri og har en stor specialviden inden for psykiske helbredsproblemer, afhængighed og psykisk sygdom, samt bred viden om fysiske sygdomme. En psykiater behandler patienter med psykiske sygdomme. Der er forskel på en psykolog og en psykiater, da en psykiater – i kraft af sin lægeuddannelse – kan kombinere samtaleterapi med medicinsk behandling.
De færreste mennesker er begejstrede for medicin, men en velovervejet medicinsk behandling kan være afgørende for at komme videre i livet, hvis du f.eks. er ramt af tilbagevendende moderate depressioner, en alvorlig depression, bipolar lidelse eller har ADHD etc. Den rette behandling kræver samtaler, opmærksomhed og løbende opfølgning, og derfor er netop dette en væsentlig del af vores metodiske tilgang til behandling af psykiske helbredsproblemer.
Din psykiater vil i samråd med dig tage stilling til, om det vil være gavnligt eller ligefrem nødvendigt med en medicinsk behandling. Ligeledes vil I drøfte, om behandlingen skal kombineres med psykoterapi i form af samtaler hos enten psykiater eller psykolog.
En speciallæge i almen medicin har en generel viden om fysiske og psykiske sygdomme og arbejder oftest som praktiserende læge. I de seneste år er flere speciallæger i almen medicin også blevet ansat som overlæger på danske hospitaler. Vores speciallæger har stor erfaring med at finde frem til den rette behandling i samarbejde med dig. De ved, at alle mennesker er forskellige og derfor har brug for forskellige former for hjælp, udredning og behandling.
Vores speciallæger i almen medicin kan hjælpe dig, hvis du f.eks.:
- Ønsker at have mere tid til at gå i dybden med en vurdering af din sygdom og behandling, og måske har valgt at være i valgt at være i sygesikringsgruppe 2.
- Ønsker rygestopbehandling med parallel medicinsk behandling.
- Er tilknyttet en regionsklinik, oplever at 1813 ikke vil lade dig tale med en læge eller ønsker tid til at drøfte nye tilbud om smertebehandling mod kroniske smerter.
- Ønsker en ”second opinion”, en udvidet konsultation med dit barn eller et professionelt helbredstjek.
Sikker kommunikation
For at sikre dine personfølsomme oplysninger tilråder vi kommunikation i krypterede systemer. Under dit forløb i ABC Klinik kan du sende korte beskeder angående aftaler, afbud mv. via den krypterede selvbetjeningsløsning på www.lægevejen.dk
Såfremt du er i et forløb på klinikken så anbefales det, at du logger på med Nem-ID og opretter dig som bruger på www.lægevejen.dk/Login. Få hjælp til login her: www.lægevejen.dk/Login/HjaelpTilLogin

Fokus på mistrivsel og stress som risikofaktorer:
I 2011 vedtog Folketinget en lov om ændring af den daværende lov om arbejdsmiljø. Ændringen betød, at det psykiske arbejdsmiljø blev anerkendt på lige fod med det mere klassisk kendte fysiske arbejdsmiljø – populært omtalt som ”røg, støj og møg”. Det psykiske arbejdsmiljø omhandler en lang række faktorer på arbejdspladsen – faktorer som har stor betydning for medarbejdernes trivsel og motivation. Det drejer sig om karakteren af selve arbejdet, f.eks. forudsigelighed, krav og kompleksitet, men det drejer sig også om forholdet til lederen, kollegerne og andre, som medarbejderen samarbejder med omkring arbejdets udførelse. Det psykiske arbejdsmiljø kan give anledning til mistrivsel, mobning og stress. ABC Klinik har specialister med faglighed til at afdække spektret fra normalpsykologisk trivsel over mistrivsel – herunder stress – til alvorligere psykiske tilstande som depression og angst. I samarbejde med større firmaer har vi udarbejdet skræddersyede løsninger bestående af rådgivning og behandling, der komplementerer den enkelte virksomheds arbejdsmiljøpolitik og stressforebyggende tiltag. Vi kan f.eks. tilbyde telefonrådgivning i form af en ”hotline”, som besvares af en psykolog, og som virksomheders medarbejdere kan ringe til og få kvalificeret rådgivning af med henblik på at håndtere f.eks. stress og dermed forebygge yderligere mistrivsel og sygefravær.

Afbudsfrist og gebyr for udeblivelse
Hvis du under et forløb i klinikken skulle blive forhindret i at møde til en aftalt tid, eller du ønsker at ændre din tid, skal dette gøres hurtigst muligt og ikke senere end 24 timer før aftalen. Afbud skal meddeles telefonisk til ABC Klinik på hovednummeret 71967460 eller via online afbud via www.lægevejen.dk/Login senest 24 timer inden aftalen, ellers betales gebyr på 1000 kr.. Online afbud kan sendes sikkert til ABC Klinik via www.lægevejen.dk/Login og kan dermed også benyttes når afbud evt. ønskes meddelt i løbet af weekend eller på helligdage.
Vedr. afbudsregler gælder følgende (fx i forhold til karantæne ifm. corona-virus):Samtalen kan konverteres til en online-samtale, hvis du ikke kan / har lyst til at møde op. Hvis der meldes afbud senere end 24 timer inden vores aftale, er der et afbudsgebyr på 1000 kr. Obs. det er muligt at tage samtaler online (over en sikker, krypteret online-platform, som er godkendt ift GDPR og som er nem at benytte) frem for at møde op fysisk. Der er også mulighed for samtale over telefon (uden video). 
Ved udeblivelse eller forsinket afbud (senere end 24 timer før aftalen) fakturerer vi et udeblivelsesgebyr  på 1000 kr., dette gælder uagtet, om afbuddet er til aftalt individuel konsultation eller samtale, mere omfattende undersøgelse eller anden behandling, herunder også ubesvarede opkaldsforsøg til aftale om video og/eller telefon konsultation.
Sikker kommunikation
For at sikre dine personfølsomme oplysninger, tilråder vi kommunikation i krypterede systemer. Under dit forløb i ABC Klinik kan du sende korte beskeder angående aftaler, afbud mv. via den krypterede selvbetjeningsløsning på www.lægevejen.dk. Vi anbefaler, at du logger på med Nem-ID og opretter dig som bruger på www.lægevejen.dk/Login. Få hjælp til login her: www.lægevejen.dk/Login/HjaelpTilLogin

ABC:
ABC Kliniknavnet opstod efter inspiration fra bl.a. forebyggelsesmodellen med ”ABC for mental sundhed”, samt fra den kognitive behandlings generelle ”ABC-model”. Forskningen viser at ”ABC for mental sundhed, fra ”Act-Belong-Commit”, kan bidrage til at forebygge bl.a. mistrivsel og stress, med Act opfordringen til at ”Gøre noget aktivt” - Belong henvisningen til at ”Gøre noget sammen” og Commit fordi det hjælper at ”Gøre noget meningsfuldt”. Yderligere viser forskningen at behandling med kognitiv terapi har effekt på langt de fleste psykiske sygdomme. I den kognitive terapi bruges ABC-modellen bl.a. til at afdække følelsesmæssige vanskelige situationer og tænkningen i disse situationer. A’et (Activating event) henviser til en gennemlevet situation, som klienten kender som vanskelig, stressende, potentiel farlig eller ødelæggende. B’et (Beliefs) henviser til den kognitive komponent med hjernens tænkning, navnlig de automatiske negative tanker og irrationelle opfattelser, som går igennem vores tanker, når vi befinder os selv i en given situation, og vi fortolker eller evaluerer den. Til sidst har vi C’et (Consequences), der vedrører den følelses- og adfærdsmæssige komponent, det vil sige det, vi føler i en situation, hvor følelserne føles i kroppen, og hvordan vi reagerer på det.
ABC Klinik tilbyder evidensbaseret rådgivning om, forebyggelse og behandling af stress og psykisk sygdom.

Akut sygdom eller forværring:
ABC Klinik tilbyder samtaler og behandling efter forudgående aftale, og dermed ikke behandling ved akut sygdom, forværring eller livstruende sygdom som kræver indlæggelse eller akut behandling.
Ved akut sygdom må du således rette henvendelse til enten 112, 1813 i region hovedstaden eller den nærmeste regionale lægevagt. Hvis det ikke er akut eller livstruende sygdom, men sygdom og mindre skader, må du kontakte din egen praktiserende læge i dennes åbningstid.
Healthcare services for urgent medical assistance:
ABC Clinic offers elective outpatient treatment but does not offer acute or emergency treatment. If you need urgent medical assistance with acute, life threatening illness or with injury, then call 112.
If you need medical assistance the Medical Helpline is the emergency line you must call, and in the Capital Region of Denmark Medical Helpline is called ”1813” and in the other regions of Denmark the Medical Helpline is called” Lægevagten”.
You should contact your General Practitioner (GP) when you are ill or have suffered a minor injury. Your GP can refer you to further treatment or an examination. Your GP’s name, address and telephone number is printed on your health card (sundhedskortet).

Samtykke:
ABC Klinik er ansvarlig for, at vi behandler personoplysninger efter principperne i lovgivningen. Det betyder, at vi skal behandle personoplysninger lovligt, rimeligt og gennemsigtigt. Dermed behandler vi i en række tilfælde kun personoplysninger om dig, hvis du giver dit samtykke, herunder til at vi kan indhente relevante og nødvendige oplysninger for at kunne visitere dig til udredning og behandling hos vores ansatte psykologer, speciallæger eller sygeplejerske, eller hos en egnet psykolog, psykiater, misbrugskonsulent eller lignende behandler i vores behandlernetværk. For at lette processen for klienterne, har ABC Klinik aftale med Penneo om hurtig professionel fremsendelse af samtykkeerklæringer fra ABC Klinik til din mail.  Når du åbner din mail på en smartphone, tablet eller computer med internetforbindelse, og "Klikker” på linket i mailen for at læse samtykkedokumenterne, kan du straks bruge dit NemID til at underskrive sikkert og nemt. Så snart ABC Klinik har fået dit NemID underskrevne samtykke tilbage, finder vi den rigtige psykolog, psykiater, misbrugskonsulent eller lignende behandler til dig.  Et samtykke er altid frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage med den virkning, at vi fremadrettet vil stoppe den behandling af dine personoplysninger, som er baseret på samtykke.
Hvordan underskriver jeg med Penneo?

 1. Når du skal underskrive med Penneo, modtager du en e-mail med et link til dokumenterne til underskrift. Her er en guide til hvordan du får dokumenterne underskrevet.
  Det første du skal gøre er at gå ind på den e-mail du har modtaget fra ABC Klinik og finde linjen hvor der står "Klik her for at læse dokumenterne nu”.
  Dernæst, vil du blive omdirigeret til en ny side i browseren og dermed omdirigeret direkte til det første af samtykkedokumenterne.
 2. Lovgivningen tilsiger at dokumentet i forsendelsen er delt op, og når du har læst det første dokument, klikker du på "Vis næste dokument".
 3. Du skal klikke på "Vis næste dokument" og læse samtykkedokumenterne indtil du når til det sidste dokument. I bunden af det sidste dokument vil du nu kunne finde en grøn knap hvor der står "Videre til underskrift".
 4. Når du klikker på "Videre til underskrift" får du vist de muligheder du har til at skrive under. Når du Klikker på Dansk NemID, vil den velkendte NemID boks dukke op, så du kan indtaste dine oplysninger.
 5. Når du har underskrevet, vil en bekræftelse blive vist på skærmen.
 6. Når du har underskrevet vil du få en bekræftelsesmail med det underskrevne samtykke vedhæftet i mailen, og ABC Klinik modtager en notifikation om dit samtykke, og kan snarest derefter finde en psykolog, psykiater, misbrugskonsulent eller lignende behandler så du kan komme videre til udredning og behandling.
  https://support.penneo.com/hc/da/articles/360000520026-Hvordan-underskriver-jeg-med-Penneo-
  https://support.penneo.com/hc/en-us/articles/360000520026-How-do-i-sign-with-Penneo-

Kontakt

ABC klinik 
Lautruphøj 1-3 
2750 BALLERUP

FIND VEJ TIL ABC KLINIK LAUTRUPHØJ 1-3 st., BLOK C, 2750 BALLERUP:
Hvad enten du benytter offentlig transport eller er i bil så kommer du nemt til ABC Kliniks lokaler, som ligger tæt på tilkørslerne til motorvejsnettet.
Hvis du kommer med bus er der busstoppested 5 minutter fra adressen Lautruphøj/Lautrupparken, og der er kun 10 minutters gåafstand til Malmparken station med S togs afgange hvert tiende minut i hver retning.  Såfremt du kører i bil, er der gratis parkering foran ejendommen.
Vel ankommet, går du ind i stueetagen gennem hoveddøren/”karusseldøren”, og til venstre mod blok C, og lige indenfor den åbne hvide dobbeltdør ind til blok C går du til venstre op ad trappen til 1. sal hvor du  træder ind gennem døren på første sal til ABC Kliniks venteområde, og ved  ankomst bedes du vente i venteområdet indenfor døren, og kan drikke et glas vand eller en kop kaffe, indtil din psykolog, læge eller behandler henter dig til jeres aftale. ABC Kliniks psykologer, læger og behandlere har egne kontorer og henter dig i venteområdet.

FIND YOUR WAY TO ABC KLINIK LAUTRUPHØJ 1-3 st., BLOK C, 2750 BALLERUP:
Whether you use public transport or are by car, you can easily get to ABC Klinik's premises, which are close to the approaches to the motorway network.
If you come by bus, there is a bus stop 5 minutes from the address Lautruphøj/Lautrupparken, and it is only a 10-minute walk to Malmparken station with S train departures every ten minutes in each direction. If you drive, there is free parking in front of the property.
Once arrived, enter the ground floor through the main door/"revolving door", and turn left towards block C, and just inside the open white double door into block C, go left up the stairs to the 1st floor where you enter through the door on the first floor to ABC Klinik's waiting area, and upon arrival please wait in the waiting area inside the door, and you can drink a glass of water or a cup of coffee until your psychologist, doctor or therapist picks you up for your appointment. ABC Klinik's psychologists, doctors and therapists have their own offices and picks you up in the waiting area for your appointment.

 

Dbh. / Br.

ABC Klinik ApS
Lautruphøj 1-3, 1. sal Blok C.
2750 Ballerup
Tlf.: 71967460

 

 

 

ABC Klinik ApS
Bogholderi og sekretariat
Kildegårdsvej, 42 st.
2900 Hellerup