Lautruphøj 1-3, Blok C, 2750 Ballerup
Ring til os: 71967460

Om os.

Generel information:

Grundet den helt særlige situation med coronavirus-epidemi i Danmark ønsker ABC Klinik at informere om følgende:
ABC Klinik følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for, hvordan sundhedsvæsenet kan fortsætte aktiviteten og bidrage til at reducere risikoen for smittespredning.
Hvis du viser tegn på sygdom eller forkølelse, må du kun kontakte klinikken telefonisk, så vi kan tilbyde dig en konsultation over video eller telefon. Du må ikke møde i klinikken.
Såfremt du har børn, der er hjemme fra skole eller børnehave, eller du af andre årsager ikke kan møde til din aftale, kan vi ligeledes tilbyde dig en konsultation over video eller telefon.
Vi anmoder alle om at passe på hinanden ved at holde afstand og holde god håndhygiejne.
ABC Kliniks personale tager forholdsregler ved bl.a. at afspritte hænder, holde afstand til hinanden og benytte mundbind når det vurderes indiceret. Vi har ikke som normalt adgang til at tilbyde kaffe og vand. Vi overholder begrænsningen om antallet af personer der kan være samlet. Vi kan derfor ikke tilbyde længerevarende ophold i vores venteområde.
Bliver du forhindret i at møde op til en aftalt tid, kan du frit melde afbud til klinikken senest 24 timer før, aftalen starter.
Vi håber, at epidemien snart aftager. Indtil da: Pas godt på dig selv – og på andre.
Venlig hilsen,

ABC Kliniks ledelse

 

ABC Klinik er en privat psykologisk og psykiatrisk klinik. Vi er en tværfaglig personalegruppe bestående af autoriserede psykologer, neuropsykolog, psykologer, speciallæger i psykiatri og almen medicin samt sekretærer. Vores hovedkontor ligger i Ballerup, og vi har underafdelinger med satellit-klinikker i Næstved, Hellerup, Kalundborg og Ålborg. Vi har desuden et stærkt fagligt behandlingsnetværk spredt over hele landet med psykologer og speciallæger med egne klinikker, som vi efter aftale kan visitere til for udredning og behandling. Vores psykiske og fysiske sundhed er tæt forbundet, og af den grund mener vi, det er vigtigt, at psykologer, sygeplejersker og læger arbejder tværfagligt og tæt sammen omkring krop og psyke i en biopsykosocial udredning og behandling.
Sammenlagt har vi mange års erfaring med at hjælpe klienter og patienter, og vi er specialister i rådgivning, psykoterapi, udredning og behandling. Vi står for den bedst mulige psykolog og speciallægefaglige kvalitet, og har et professionelt og smidigt tværfagligt samarbejde og fokus på behandlingsmæssige resultater. Vi har både psykologer og speciallæger ansat, og fælles for os alle er en høj grad af faglighed, specialisering, efteruddannelse og mange års erfaring inden for bl.a. mistrivsel, stress, depression, angst, PTSD, opmærksomhedsforstyrrelser, nikotinafhængighed/rygestop, andre afhængighedsproblematikker og fysiske sygdomme, overvægt og kroniske smertetilstande.
Vi deler viden og klinisk erfaring med hinanden som sikrer, at vi kan tilbyde den mest effektive udredning, terapi og behandling med udgangspunkt i vores klienters og patienters situation og behov. Dette betyder, at du kan være sikker på, at vi kan hjælpe dig – uanset om din problemstilling er af lettere eller mere alvorlig karakter.
ABC Kliniks satellit-klinikker og behandlingsnetværk er fordelt til lokationer på Sjælland, Fyn og i Jylland, og til der hvor vi får de fleste henvendelser fra, hvad enten det er fra virksomheder eller privatklienter. Efter du har kontaktet os bliver du professionelt visiteret af ABC Kliniks chefpsykolog eller overlæge, og såfremt du kommer via din sundhedssikring og vi må vurdere en henvisning eller anbefaling må du samtykke i dette. Booking og tidsbestilling sker via vores klinik i Ballerup, og i samarbejde med dig finder vi det helt rigtige forløb for dig, og uden unødig ventetid. Ved visitation og senere tidsbestilling modtager du nødvendig information om din booking, herunder bl.a. psykologens eller speciallægens navn, tidspunkt og adresse etc. I ABC Klinik behandler vi primært klienter og ansatte i firmaer, der har sundhedsforsikring hos de pensions- og forsikringsselskaber, som vi samarbejder med. Samtaler og konsultationer finder sted efter forudgående aftale.
Kontakt os gerne på 71967460 

Åbningstider og kontakt:

Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 71967460, hvis du har spørgsmål til vores udrednings- og behandlingsforløb, eller hvis du ønsker at bestille tid til en samtale. Vores fokus er altid at hjælpe dig hurtigt og effektivt til at opnå en mærkbart bedre trivsel.

 

 

Telefontider

Mandag
Kl. 8-16.30
Tirsdag
Kl. 8-16.30
Onsdag
Kl. 8-16.30
Torsdag
Kl. 8-16.30
Fredag
Kl. 8-16.00

Åbningstider efter forudgående aftale er

Mandag
Kl. 9-15.00
Tirsdag
Kl. 9-15.00
Onsdag
Kl. 9-15.00
Torsdag
Kl. 9-15.00
Fredag
Kl. 9-15.00

Hvem er vi.

Karin Hjelmsø Karin Hjelmsø

Karin Hjelmsø

Autoriseret psykolog, cand.psych.aut.

Karin er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2004 og har en 2-årig kognitiv efteruddannelse fra SAKT (2009-11). Karin har som psykolog været tilknyttet både private og offentlige virksomheder, bl.a. BST, Kræftens Bekæmpelse og Psykiatrifonden. Hun har en bred erfaring inden for det erhvervspsykologiske samt kliniske område og stor erfaring i behandling af belastningsreaktioner, stress, depression og angst.
Faglige interesseområder:
Karin er kognitivt efteruddannet og arbejder med kognitive metoder i behandling af stress, depression og angst. Hun er fagligt optaget af, at understøtte trivsel både i arbejdslivet og privatlivet.
Arbejds- og ansvarsområder:
Individuel psykoterapeutisk behandling og hotline.

Læs mere →
Mette Fauerholdt Hyldtoft Mette Fauerholdt Hyldtoft

Mette Fauerholdt Hyldtoft

Chefpsykolog, Cand.psych. aut, Specialist i psykoterapi
Mette er autoriseret psykolog, og er uddannet psykolog fra Københavns Universitet. Mette og har en specialist grad i psykoterapi samt en master uddannelse i ledelse fra CBS. Mette tilbyder en bred klinisk erfaring både med terapeutiske forløb rettet mod en specifik problematik som angst og depression og de forløb der er mere diffuse i sin natur, hvor behandlingen skal have blik for flere aspekter for at være effektiv, eksempelvis vejen tilbage efter en sygemelding. Desuden varetager hun også pårørende forløb.
Faglige interesseområder:
Mette er terapeutisk uddannet indenfor kognitiv adfærdsterapi (angst, depression, OCD og stress), dialektisk adfærdsterapi (følelsesregulering) samt eksistentiel terapi (trivsel og livskriser, uvished og lign. Problemstillinger) og er også uddannet Mindfulness instruktør (stress og generel trivsel). Mette har ledelseserfaring fra lederstillinger i privat og offentlig regi, og kan derfor også give sparring på en lang række af organisatoriske problemstillinger som organisatorisk dynamikker, personaleledelse og implementering.
Arbejds- og ansvarsområder:
Netværksudvikling, ledelse visitation, hotline og supervision. Individuel psykoterapeutisk behandling.
Læs mere →
June Pejl June Pejl

June Pejl

Overlæge, speciallæge i almen medicin

Uddannet læge fra Københavns Universitet i 2002, speciallæge i almen medicin i 2015.
June er deltidsansat som overlæge og har bred medicinsk erfaring fra egen lægeklinik, erfaring fra børne- og ungdomspsykiatri samt erfaring med forebyggelsesstrategier fra tidligere overlægeansættelse på privat hospital.
Faglige interesseområder:
Klinisk arbejde med børne- og ungdomspsykiatri, sygdomsforebyggelse (fysisk og mentalt), kost og motion, smertebehandling og misbrugsproblemer (alkohol og medicin). June har som praktiserende læge, og rygestoprådgiver, behandlet flere tusinde patienter til et varigt og sundhedsgivende rygestop. Medlem af Den danske Lægeforening.
Arbejds- og ansvarsområder:
Visitation og klinisk arbejde med individuel udredning og behandling af fysiske og psykiske sygdomme.

 

Læs mere →
Carla Caetano Carla Caetano

Carla Caetano

Autoriseret psykolog, Ph.D., specialist i neuropsykologi

Carla har en cand.psych uddannelse fra Sydafrika og en Ph.D. i klinisk psykologi og post doktorat i neuropsykologi fra USA. Hun er autoriseret psykolog og specialist og supervisor i klinisk neuropsykologi i Denmark. 
Faglig baggrund  og interesseområder:
Oprindeligt arbejdede Carla som klinisk psykolog og derefter som neuropsykolog, herunder med rehabilitering af borgere med hjerneskader og deres pårørende. Fokus i dette arbejde har været med kognitive forandringer, følelsesmæssige reaktioner, herunder angst, depression og stress samt eksistentielle og identitetsorienterede problemstillinger. Carla har erfaring med individuel samt familie- og gruppeorienteret terapi, og ud over den kognitive terapi er hendes teoretiske tilgang den systemisk-narrative. Carla har i mange år undervist på universitetsniveau både på Københavns Universitet og med amerikanske universitetsudvekslingsstuderende ved DIS Study Abroad in Scandinavia. Hun har undervist i henholdsvis almen psykologi og neuropsykologi ift. hjerneanatomi, funktioner og adfærd, herunder kognition, følelser kreativitet og selvet. Hun har superviseret universitetsstuderende, psykologer og diverse faggrupper. Udover klinikorienterede - og undervisningsstillinger har Carla også arbejdet i forsknings- og lederstillinger.
Arbejds- og ansvarsområder:
Individuel psykoterapeutisk behandling, neuropsykologisk undersøgelse, supervision.

Læs mere →
Torben Stig Johansen Torben Stig Johansen

Torben Stig Johansen

Overlæge, speciallæge i psykiatri og almen medicin

Speciallæge i psykiatri og almen medicin, og specialist i kognitiv terapi (NFKT).
Uddannet læge fra Syddansk Universitet i 2001, speciallæge i almen medicin i 2011 og speciallæge i psykiatri i 2015.
Torben er deltidsansat som overlæge og arbejder som privat praktiserende speciallæge. Torben har tidligere arbejdet som overlæge ved bl.a. Slagelse og Akershus Universitet Sygehus.
Faglige interesseområder:
Klinik og udviklingsarbejde, psykiatri, misbrugspsykiatri, almen medicin og smertebehandling. Psykoterapi (kognitiv terapi) og behandling med medicin. Medlem af Den danske Lægeforening samt norsk forening for kognitiv terapi (NFKT).
Arbejds- og ansvarsområder:
Visitation, ledelse, administration og udvikling. Individuel psykoterapeutisk behandling, medikamentel behandling og supervision.

Læs mere →
Ida Flø Jensen Ida Flø Jensen

Ida Flø Jensen

Psykolog, cand.psych.

Ida er uddannet psykolog fra henholdsvis England og Syddansk Universitet i 2020. Ida har under sine studier fordybet sig i bl.a. afhængighedsproblematikker og tidligere arbejdet hos Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, med behandling af flygtninge med PTSD.
Faglige interesseområder: Rygestopbehandling, stress, traumer, angst og depression, psykiatri, og afhængighed. Medlem af Dansk Psykologforening.
Arbejds- og ansvarsområder: Visitations- og hotline- samtaler, rygestopbehandling, individuelle forløb, arbejdsrelaterede problemstillinger.

Læs mere →
Charlotte Dadelborg Thomsen Charlotte Dadelborg Thomsen

Charlotte Dadelborg Thomsen

Psykolog, cand.psych.

Charlotte er uddannet psykolog og rygestoprådgiver. Charlotte studerede psykologi på Syddansk Universitet. Charlotte har gennemgået kurser i Kognitiv terapi og kursus som rygestoprådgiver ved Kræftens Bekæmpelse, og ivaretager online, telefoniske og fremmøde samtaler samt rygestopbehandlinger i samarbejde med klinikkens læger.  Charlotte har tidligere arbejdet hos Novo Nordisk med fokus på det psykiske arbejdsmiljø - særligt stress. Charlotte har tidligere arbejdet som frivillig i SIND, og haft terapeutiske samtaler med pårørende til psykisk sårbare.
Faglige interesseområder: Rygestopbehandling, stress, angst og depression, sorg og eksistentielle kriser samt livsstilsændringer, motivationsprocesser og vaner. Medlem af Dansk Psykologforening.
Arbejds- og ansvarsområder: Visitations- og hotline- samtaler, rygestopbehandling, individuelle forløb, arbejdsrelaterede problemstillinger.

Læs mere →
Morten Johansen Morten Johansen

Morten Johansen

Psykolog, cand.psych.

Morten er uddannet psykolog og rygestoprådgiver. Morten har studeret på Syddansk Universitet.  Morten har gennemgået uddannelsen som rygestoprådgiver, i samarbejde med klinikkens læger, ivaretager  Morten rygestopbehandlinger såvel online, telefonisk og ved fremmøde. Rygestopbehandling kan ske individuelt eller i grupper/hold.   
Morten har tidligere arbejdet inde for børne- og ungeområdet i PPR i Sønderborg Kommune og har som frivillig på Odense Universitetshospital undervist patienter i mulige psykologiske eftervirkninger af en bariatrisk operation. Yderligere har Morten indgået i et forskningsprojekt omkring fysisk aktivitets effekt på eksekutive funktioner.
Faglige interesseområder: Rygestopbehandling, stress, angst og depression, eksistentielle kriser, smerter, vaner og vægtproblematikker. Medlem af Dansk Psykologforening.
Arbejds- og ansvarsområder: Visitations- og hotline- samtaler, rygestopbehandling, individuelle forløb, arbejdsrelaterede problemstillinger.

Læs mere →
Silvie Rose Christensen Silvie Rose Christensen

Silvie Rose Christensen

Autoriseret psykolog, cand.psych.aut

Silvie er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 1995 og har mange års terapeutisk erfaring.
Hun arbejder med voksne, unge og børn i individuel-, par- gruppe & familieterapi. Hun har en bred erfaring indenfor krisepsykologi, psykodynamisk, eksistentialistisk, kognitiv, systemisk & narrativ terapi, personlig udvikling, mindfulness og supervision.
Silvie har også erfaring med coaching både privat og arbejdsrelateret, indenfor ledelse, konfliktløsning, privat og i organisationer samt undervisning og afholdelse af kurser. Hun arbejder med et bredt spektrum af problematikker bl.a. stress, angst, depression, traumer, konflikter, skilsmisse, mobning, tab, alvorlig eller kronisk sygdom hos klienten el nær pårørende, arbejdsmiljø og ledelse mfl. Silvie sætter en stor ære i at udforske og facilitere processer af høj faglig kvalitet, så mennesker kan finde nye veje, bryde med gamle mønstre og opnå større livskvalitet.
Arbejds- og ansvarsområder:
Individuel psykoterapeutisk behandling og stress hotline.

Læs mere →
Mille Marie Norlin Mille Marie Norlin

Mille Marie Norlin

Sekretær og Bogholder

Mille færdiggjorde sin uddannelse som økonomielev i BC Hospitality Group januar 2019 og har tidligere uddannet sig som serviceøkonom. Hun har erfaring indenfor restaurationsbranchen og har senest arbejdet som bogholder i Barslund Group AS.
Arbejds- og ansvarsområder:
Indgående opkald, bogholderi, blæksprutte

Læs mere →

Information.

Samtale ved ABC Klinik psykolog 45 min. 1.800 kr.
Konsultation ved ABC Klinik speciallæge i                         almen medicin 45 min. 2.100 kr.
Konsultation ved ABC Klinik speciallæge i psykiatri 45 min. 2.500 kr.
Konsultation ved ABC Klinik speciallæge med dobbelt kompetence 45 min. 2.700 kr.
1. samtale som dobbeltkonsultation ved ABC Klinik        speciallæge i psykiatri 90 min. 4.800 kr.
1. samtale som dobbeltkonsultation ved ABC Klinik        speciallæge med dobbelt kompetence  90 min. 5.200 kr.
Telefon/videokonsultation  25 min 1.250 kr.

Der afsættes 1 time til en samtale/konsultation. Heraf bruges 45 min. på selve samtalen og de sidste 15 min. på journaloptagelse og administration. Den første samtale i et forløb er som udgangspunkt altid en dobbeltkonsultation. Således sikrer vi, at psykologen eller speciallægen har tid til at sætte sig grundigt ind i din situation og kan anbefale det mest relevante forløb.
Bemærk venligst, at nogle forsikrings- og pensionsselskaber ikke tillader dobbeltkonsultationer; i disse tilfælde strækker udredningen og vurderingen sig i stedet over de første to konsultationer.
Konsultationer og samtaler kun efter forudgående aftale, og husk at melde afbud, hvis du bliver forhindret. Se gerne vores afbudspolitik.
SMS-Service:
For at minde dig om din aftale i ABC Klinik sender vi dig en SMS 24 timer før din samtale.
Information om forsikringsdækning (refusion og tilskud):
Der er flere forskellige muligheder for at få tilskud til eller refunderet udgifterne til et behandlingsforløb i ABC Klinik.
Forsikrings- og pensionsselskaber:
ABC Klinik samarbejder med forsikrings- og pensionsselskaber om udredning og behandling. Hvis du har en sundhedsforsikring via din ansættelse, kan du kontakte dit forsikringsselskab og få oplyst, om forsikringen dækker eller yder refusion til et behandlingsforløb i ABC Klinik.
Har du en forsikring mod tab af erhvervsevne, og har du gennem længere tid været uarbejdsdygtig grundet psykiske helbredsproblemer, kan du ligeledes kontakte dit forsikrings- eller pensionsselskab og høre om mulighederne for at få dækket psykologisk eller psykiatrisk udredning og/eller behandling.
Arbejdsgiver:
Private- og offentlige arbejdsgivere har mulighed for skattefrit at dække udgiften til behandling for ansatte. Du kan rådføre dig med din arbejdsgiver i forhold til, om vedkommende kan give tilskud til eller dække din(e) konsultation(er) eller samtale(r) i ABC Klinik.
Sygeforsikringen ”Danmark”:
Sygeforsikringen ”Danmark” yder tilskud til behandling til medlemmer i gruppe 2. Er du medlem af gruppe 2, kan du kontakte Sygeforsikringen ”Danmark” og få oplyst om og i hvilket omfang, der gives refusion for udgifter til psykologisk og/eller psykiatrisk udredning eller behandling.
Den Offentlige Sygesikring:
ABC Klinik har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring. Du behøver derfor ikke en henvisning fra din egen læge for at bestille en tid på klinikken. Alle samtaler og konsultationer sker i så fald efter egenbetaling, med mindre du er dækket af en eller flere af ovenstående muligheder for tilskud eller refusion – eller hvis du har valgt at skifte til sygesikringsgruppe 2. Bemærk at der ved skift til sygesikringsgruppe 2 kun er mulighed for tilskud til konsultation hos psykiater hos ABC Klinik. I udgangspunktet er der gratis behandling hos speciallæge og tilskud til psykologbehandling gennem den offentlige sygesikring.
Selvbetalere:
ABC Klinik får flere og flere henvendelser fra privatpersoner der selv vælger at betale for et behandlingsforløb hos os når det passer for dem, enten hos en psykolog eller en psykiater, eller i en kombineret behandling. Overordnet er vores ydelser i høj grad skræddersyede efter, hvad der giver mening for vores klienter og patienter i forhold til den aktuelle problemstilling. 
Hvad er sygesikringsgruppe 2:
Hvis du har skiftet til sygesikringsgruppe 2, har du adgang til samme behandling og samme tilskud fra Danske Regioner som personer i sygesikringsgruppe 1. Du kan frit søge behandling hos læge, speciallæge, tandlæge, tandplejer og kiropraktor, men du skal afholde en mindre egenbetaling i forbindelse med behandlingen. Hos egen læge er denne egenbetaling typisk på omkring 300 kr. pr. konsultation. Hvis du ofte har brug for at gå til egen læge som følge af eksempelvis kronisk sygdom, kan det derfor være hensigtsmæssigt at forblive i sygesikringsgruppe 1. Bemærk i øvrigt, at sygehuse ikke er omfattet af frit valgs-ordningen, da de ikke er underlagt den offentlige sygesikring.
Hos nogle behandlere bliver det offentlige tilskud trukket fra regningen, og du skal selv betale den øvrige del af behandlerens honorar. Andre steder skal du først betale hele regningen, hvorefter du får tilskuddet refunderet hos din kommune. Læger, speciallæger, tandlæger og tandplejere fastsætter selv størrelsen af honoraret for behandling.
Hvis du skal til fysioterapeut, fodterapeut eller psykolog, skal du stadig have en lægehenvisning. Psykologen skal have overenskomst med Danske Regioner (i form af et såkaldt ydernummer), for at du kan få tilskud fra den offentlige sygesikring til samtalerne. Bemærk at psykologerne hos ABC Klinik ikke har overenskomst med Danske Regioner, hvormed konsultation hos psykolog ikke er dækket af vilkårene i sygesikringsgruppe 2.
Hvordan skifter du evt. sygesikringsgruppe?
Du kan skifte sygesikringsgruppe ved at henvende dig til Borgerservice i din bopælskommune. Ekspeditionstiden på skift af sygesikringsgruppe er ca. 14 dage, og det skal være trådt i kraft inden første konsultation hos behandleren. Det koster omkring 190 kroner i gebyr at skifte sygesikringsgruppe.

Overordnet behandlingsforløb i ABC Klinik:
Ved de indledende samtaler hos vores speciallæger eller psykologer, vil vi gennemføre en udredning. Her kortlægges og afklares symptomer og deres eventuelle samspil. Der laves således en grundig anamnese, og det vurderes, om der er behov for yderligere undersøgelser, tests eller interview.
Klienter, som måtte ønske det, kan efter udredning og iværksat behandling også tilbydes online opfølgning med videokonsultationer, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt.
Efter afsluttet udredning og behandling kan der sendes en sammenfatning – en såkaldt epikrise – til din praktiserende læge, hvis du giver samtykke til det.
Psykologerne hos ABC Klinik tilbyder samtaler, redskaber og øvelser med henblik på at øge din trivsel:
Mange mennesker vil i løbet af deres liv opleve psykiske udfordringer og helbredsproblemer som eksempelvis mistrivsel, stress, angst eller depression. Samtaler med en psykolog hos os kan hjælpe dig til at blive klogere på, hvad det er, der sker, og hvordan du kan arbejde med udfordringerne og komme videre i dit liv på en god måde. Et samtaleforløb med en psykolog består typisk af samtaler og redskaber/øvelser/hjemmeopgaver, som du arbejder med mellem samtalerne. I starten vil du ofte mødes med psykologen en gang om ugen, men efter 3-4 samtaler vil der typisk blive længere mellem samtalerne, samtidig med at dit hjemmearbejde foldes mere ud. Alle psykologer i ABC Klinik er uddannet cand.psych., og vores autoriserede psykologer er godkendt af Psykolognævnet, hvilket betyder, at han eller hun efter opnåelse af kandidatgraden i Psykologi har gennemgået en praktisk uddannelse af minimum 2 års varighed. Psykologerne samarbejder tværfagligt og kan efter aftale med dig visitere videre til speciallæge i almen medicin, psykiater, smertebehandling eller misbrugsbehandling, såfremt det vurderes relevant.
Speciallægerne hos ABC Klinik tilbyder udredning og behandling med såvel samtaler som medicin:
Vores speciallæger er universitetsuddannede læger med medicinsk kandidateksamen, cand.med., fra et af de danske universiteter.
En speciallæge har gennemgået flere års formaliseret uddannelse, herunder bl.a. 5 års speciallægeuddannelse.
En psykiater er speciallæge i psykiatri og har en stor specialviden inden for psykiske helbredsproblemer, afhængighed og psykisk sygdom, samt bred viden om fysiske sygdomme. En psykiater behandler patienter med psykiske sygdomme. Der er forskel på en psykolog og en psykiater, da en psykiater – i kraft af sin lægeuddannelse – kan kombinere samtaleterapi med medicinsk behandling.
De færreste mennesker er begejstrede for medicin, men en velovervejet medicinsk behandling kan være afgørende for at komme videre i livet, hvis du f.eks. er ramt af tilbagevendende moderate depressioner, en alvorlig depression, bipolar lidelse eller har ADHD etc. Den rette behandling kræver samtaler, opmærksomhed og løbende opfølgning, og derfor er netop dette en væsentlig del af vores metodiske tilgang til behandling af psykiske helbredsproblemer.
Din psykiater vil i samråd med dig tage stilling til, om det vil være gavnligt eller ligefrem nødvendigt med en medicinsk behandling. Ligeledes vil I drøfte, om behandlingen skal kombineres med psykoterapi i form af samtaler hos enten psykiater eller psykolog.
En speciallæge i almen medicin har en generel viden om fysiske og psykiske sygdomme og arbejder oftest som praktiserende læge. I de seneste år er flere speciallæger i almen medicin også blevet ansat som overlæger på danske hospitaler. Vores speciallæger har stor erfaring med at finde frem til den rette behandling i samarbejde med dig. De ved, at alle mennesker er forskellige og derfor har brug for forskellige former for hjælp, udredning og behandling.
Vores speciallæger i almen medicin kan hjælpe dig, hvis du f.eks.:
- Ønsker at have mere tid til at gå i dybden med en vurdering af din sygdom og behandling, og måske har valgt at være i valgt at være i sygesikringsgruppe 2.
- Ønsker rygestopbehandling med parallel medicinsk behandling.
- Er tilknyttet en regionsklinik, oplever at 1813 ikke vil lade dig tale med en læge eller ønsker tid til at drøfte nye tilbud om smertebehandling mod kroniske smerter.
- Ønsker en ”second opinion”, en udvidet konsultation med dit barn eller et professionelt helbredstjek.
Sikker kommunikation
For at sikre dine personfølsomme oplysninger tilråder vi kommunikation i krypterede systemer. Under dit forløb i ABC Klinik kan du sende korte beskeder angående aftaler, afbud mv. via den krypterede selvbetjeningsløsning på www.lægevejen.dk
Såfremt du er i et forløb på klinikken så anbefales det, at du logger på med Nem-ID og opretter dig som bruger på www.lægevejen.dk/Login. Få hjælp til login her: www.lægevejen.dk/Login/HjaelpTilLogin

Fokus på mistrivsel og stress som risikofaktorer:
I 2011 vedtog Folketinget en lov om ændring af den daværende lov om arbejdsmiljø. Ændringen betød, at det psykiske arbejdsmiljø blev anerkendt på lige fod med det mere klassisk kendte fysiske arbejdsmiljø – populært omtalt som ”røg, støj og møg”. Det psykiske arbejdsmiljø omhandler en lang række faktorer på arbejdspladsen – faktorer som har stor betydning for medarbejdernes trivsel og motivation. Det drejer sig om karakteren af selve arbejdet, f.eks. forudsigelighed, krav og kompleksitet, men det drejer sig også om forholdet til lederen, kollegerne og andre, som medarbejderen samarbejder med omkring arbejdets udførelse. Det psykiske arbejdsmiljø kan give anledning til mistrivsel, mobning og stress. ABC Klinik har specialister med faglighed til at afdække spektret fra normalpsykologisk trivsel over mistrivsel – herunder stress – til alvorligere psykiske tilstande som depression og angst. I samarbejde med større firmaer har vi udarbejdet skræddersyede løsninger bestående af rådgivning og behandling, der komplementerer den enkelte virksomheds arbejdsmiljøpolitik og stressforebyggende tiltag. Vi kan f.eks. tilbyde telefonrådgivning i form af en ”hotline”, som besvares af en psykolog, og som virksomheders medarbejdere kan ringe til og få kvalificeret rådgivning af med henblik på at håndtere f.eks. stress og dermed forebygge yderligere mistrivsel og sygefravær.

Afbud og udeblivelse
Hvis du under et forløb i klinikken skulle blive forhindret i at møde til en aftalt tid, eller du ønsker at ændre din tid, skal dette gøres hurtigst muligt og ikke senere end 24 timer før aftalen. Afbud skal meddeles telefonisk til ABC Klinik eller via www.lægevejen.dk/Login. Ved udeblivelse eller forsinket afbud fakturerer vi for én time hos den pågældende behandler eller fagperson. Dette gælder uagtet, om afbuddet er til individuel konsultation eller samtale, mere omfattende undersøgelse eller anden behandling.
Sikker kommunikation
For at sikre dine personfølsomme oplysninger, tilråder vi kommunikation i krypterede systemer. Under dit forløb i ABC Klinik kan du sende korte beskeder angående aftaler, afbud mv. via den krypterede selvbetjeningsløsning på www.lægevejen.dk. Vi anbefaler, at du logger på med Nem-ID og opretter dig som bruger på www.lægevejen.dk/Login. Få hjælp til login her: www.lægevejen.dk/Login/HjaelpTilLogin

ABC:
ABC Kliniknavnet opstod efter inspiration fra bl.a. forebyggelsesmodellen med ”ABC for mental sundhed”, samt fra den kognitive behandlings generelle ”ABC-model”. Forskningen viser at ”ABC for mental sundhed, fra ”Act-Belong-Commit”, kan bidrage til at forebygge bl.a. mistrivsel og stress, med Act opfordringen til at ”Gøre noget aktivt” - Belong henvisningen til at ”Gøre noget sammen” og Commit fordi det hjælper at ”Gøre noget meningsfuldt”. Yderligere viser forskningen at behandling med kognitiv terapi har effekt på langt de fleste psykiske sygdomme. I den kognitive terapi bruges ABC-modellen bl.a. til at afdække følelsesmæssige vanskelige situationer og tænkningen i disse situationer. A’et (Activating event) henviser til en gennemlevet situation, som klienten kender som vanskelig, stressende, potentiel farlig eller ødelæggende. B’et (Beliefs) henviser til den kognitive komponent med hjernens tænkning, navnlig de automatiske negative tanker og irrationelle opfattelser, som går igennem vores tanker, når vi befinder os selv i en given situation, og vi fortolker eller evaluerer den. Til sidst har vi C’et (Consequences), der vedrører den følelses- og adfærdsmæssige komponent, det vil sige det, vi føler i en situation, hvor følelserne føles i kroppen, og hvordan vi reagerer på det.
ABC Klinik tilbyder evidensbaseret rådgivning om, forebyggelse og behandling af stress og psykisk sygdom.

Akut sygdom eller forværring:
ABC Klinik tilbyder samtaler og behandling efter forudgående aftale, og dermed ikke behandling ved akut sygdom, forværring eller livstruende sygdom som kræver indlæggelse eller akut behandling.
Ved akut sygdom må du således rette henvendelse til enten 112, 1813 i region hovedstaden eller den nærmeste regionale lægevagt. Hvis det ikke er akut eller livstruende sygdom, men sygdom og mindre skader, må du kontakte din egen praktiserende læge i dennes åbningstid.
Healthcare services for urgent medical assistance:
ABC Clinic offers elective outpatient treatment but does not offer acute or emergency treatment. If you need urgent medical assistance with acute, life threatening illness or with injury, then call 112.
If you need medical assistance the Medical Helpline is the emergency line you must call, and in the Capital Region of Denmark Medical Helpline is called ”1813” and in the other regions of Denmark the Medical Helpline is called” Lægevagten”.
You should contact your General Practitioner (GP) when you are ill or have suffered a minor injury. Your GP can refer you to further treatment or an examination. Your GP’s name, address and telephone number is printed on your health card (sundhedskortet).

Samtykke:
ABC Klinik er ansvarlig for, at vi behandler personoplysninger efter principperne i lovgivningen. Det betyder, at vi skal behandle personoplysninger lovligt, rimeligt og gennemsigtigt. Dermed behandler vi i en række tilfælde kun personoplysninger om dig, hvis du giver dit samtykke, herunder til at vi kan indhente relevante og nødvendige oplysninger for at kunne visitere dig til udredning og behandling hos vores ansatte psykologer, speciallæger eller sygeplejerske, eller hos en egnet psykolog, psykiater, misbrugskonsulent eller lignende behandler i vores behandlernetværk. For at lette processen for klienterne, har ABC Klinik aftale med Penneo om hurtig professionel fremsendelse af samtykkeerklæringer fra ABC Klinik til din mail.  Når du åbner din mail på en smartphone, tablet eller computer med internetforbindelse, og "Klikker” på linket i mailen for at læse samtykkedokumenterne, kan du straks bruge dit NemID til at underskrive sikkert og nemt. Så snart ABC Klinik har fået dit NemID underskrevne samtykke tilbage, finder vi den rigtige psykolog, psykiater, misbrugskonsulent eller lignende behandler til dig.  Et samtykke er altid frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage med den virkning, at vi fremadrettet vil stoppe den behandling af dine personoplysninger, som er baseret på samtykke.
Hvordan underskriver jeg med Penneo?

 1. Når du skal underskrive med Penneo, modtager du en e-mail med et link til dokumenterne til underskrift. Her er en guide til hvordan du får dokumenterne underskrevet.
  Det første du skal gøre er at gå ind på den e-mail du har modtaget fra ABC Klinik og finde linjen hvor der står "Klik her for at læse dokumenterne nu”.
  Dernæst, vil du blive omdirigeret til en ny side i browseren og dermed omdirigeret direkte til det første af samtykkedokumenterne.
 2. Lovgivningen tilsiger at dokumentet i forsendelsen er delt op, og når du har læst det første dokument, klikker du på "Vis næste dokument".
 3. Du skal klikke på "Vis næste dokument" og læse samtykkedokumenterne indtil du når til det sidste dokument. I bunden af det sidste dokument vil du nu kunne finde en grøn knap hvor der står "Videre til underskrift".
 4. Når du klikker på "Videre til underskrift" får du vist de muligheder du har til at skrive under. Når du Klikker på Dansk NemID, vil den velkendte NemID boks dukke op, så du kan indtaste dine oplysninger.
 5. Når du har underskrevet, vil en bekræftelse blive vist på skærmen.
 6. Når du har underskrevet vil du få en bekræftelsesmail med det underskrevne samtykke vedhæftet i mailen, og ABC Klinik modtager en notifikation om dit samtykke, og kan snarest derefter finde en psykolog, psykiater, misbrugskonsulent eller lignende behandler så du kan komme videre til udredning og behandling.
  https://support.penneo.com/hc/da/articles/360000520026-Hvordan-underskriver-jeg-med-Penneo-
  https://support.penneo.com/hc/en-us/articles/360000520026-How-do-i-sign-with-Penneo-

Kontakt.

ABC klinik 
Lautruphøj 1-3 
2750 BALLERUP

FIND VEJ TIL ABC KLINIK LAUTRUPHØJ 1, BLOK C, 2750 BALLERUP:
Hvad enten du benytter offentlig transport eller er i bil så kommer du nemt til ABC Kliniks lokaler, som ligger tæt på tilkørslerne til motorvejsnettet.
Hvis du kommer med bus er der busstoppested 5 minutter fra adressen Lautruphøj/Lautrupparken, og der er kun 10 minutters gåafstand til Malmparken station med S togs afgange hvert tiende minut i hver retning.  Såfremt du kører i bil, er der gratis parkering foran ejendommen.
Vel ankommet, går du ind i stueetagen gennem hoveddøren/”karusseldøren”, og til venstre mod blok C hvor der er grå sofaer og grønne stole, hvor du kan sidde og vente både udenfor og lige indenfor den åbne hvide dobbeltdør ind til blok C.
ABC Kliniks psykologer og speciallæger har egne kontorer i blok C, og henter dig.
Efter særaftale med ABC Klinik kan der aftales parkering i parkeringskælderen, hvor klinikken har egen parkeringsplads med bagindgang og elevator.
ABC Klinik ApS
Lautruphøj 1, st.
Blok C
2750 Ballerup
Tlf.: 71967460
CVR:39619474

 

 

 

ABC Klinik ApS
Bogholderi og sekretariat
Kildegårdsvej, 42 st.
2900 Hellerup
CVR:39619474